Контакт

КК Слога
Контак особа: Зоран Савић, 0693105006
Седиште: Даворјанке Пауновић бб , Петровац на Млави, Србија
Матични број: 17811355
ПИБ: 106766511